Nils Berlin och oblatasken i Skogstibble kyrka

Niels Berlin var den guldsmed som enligt en sägnen skulle ha invandrat på 1700-talet och således vara anfader till Berlinsläkten i Sverige. Ganka lätt kan man vid arkivforskning finna Niels Berlin (1662 – 1714) och inte bara honom utan även hans föräldrar. Hans far var skräddaren Hindrich Berlin (1613 – 1676). Hans mor var Marine Nielsdotter. Niels föddes i Hindrichs andra äktenskap. Marine levde ännu 1692. Alla bodde i Kristianstad. Mycket talar för att inte heller Hindrich invandrade. Han var redan 1643 etablerad i Kristianstad och vann då inträde i skäddargillet därstädes. Han blev sedan ålderman i skräddargillet. Niels hade en äldre bror som hette Hans. Han var också skräddare. Niels blev guldsmed och sedan, som betrodd borgare i Kristianstad, rådman i stadens styrelse. En Berlin som kan ha invandrat var en man Hans Anderson Berliner som kan återfinnas i danska byfogderäkenskaper 1643. Han brukade årligen sälja tomma fat till byfogden. Tillnamnet Berliner talar för att han hade anknytning till Berlin. Det finns ännu några silver och guldarbeten bevarade efter Niels Berlin bland annat en oblatask av förgyllt silver i Skogstibble kyrka och en supsked på Kristianstads muséum.


Lnr0617
Oblatasken

Lnr0621

Lnr0619
På den förstorade bilden kan man se texten Tibble Kyrka samt bomärket NB och ytterligare ett märke som jag ej har kunnat tolka. På tidigt 1700-tal hade ej årtalsmärkningen börjat användas

Lnr0622
Oblaten har också en relieftext som syns på stora bilden

Lnr1372
Supskeden, skålsidan

Lnr1371
Supskeden, undersidan
Kommentarer

Bildnummer och kommentarer skickas med E-post när du klickar på knappen.
Mvh Olov Berlin