Webhotell

Här finns en del framtida utvecklingsmöjligheter för intresserade. Jag har funderingar på att "serva" ideélla föreningar med små resurser.
På webHotellet kan filer till medlemsregistret och andra administrtiva program laddas ned. Servern skall t.ex ge möjlighet för både kassör, sekreterare, ordförande m. fl. att kunna nå medlemsregistret och alla göra erforderliga ändringar i registret. Flera upplagor av samma fil skall således ej förekomma. Att skicka filer med e-posten blir onödigt. Accesstiden kommer att röra sig om sekunder.
Allt givetvis med password och Hyresfritt!